Kalite Politikası

Kalite Politikası

“Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti”ni sürdürülebilir kılmak için üretimde ve uygulamada “kalite” ön koşulumuzdur.Kullanılan tüm sarf malzemelerimiz ile uygulamada gösterdiğimiz kalite odaklı hizmet anlayışının sürekliliğini muhafaza etmek için, kaliteli ürün temini ve çalışanlarımızın eğitimlerinin devamlılığını göz önünde bulundurmaktayız.

 • Kalitemiz !

  Kalite, Saydan Mühendislik'de bir yaşam biçimidir.
 • Kalite yönetim sistemimiz !

  Uluslar arası kabul görmüş olan TS-EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulu olan Kalite Yönetim Sistemimiz’i sürdürmek, geliştirmek ve sonuçlarını ölçülebilir, kıyaslanabilir verilerle takip etmektir.
 • Müşterilerimiz !

  Satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerimizde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, en ekonomik hizmeti vermektir.
 • İnsan kaynağımız !

  Faaliyet alanımızdaki başarı ve rekabet üstünlüğünün mimarı olan çalışanlarımızı en değerli varlığımız olduğunu görerek, güvenilir bir insan kaynakları politikası izlenmesi, personel memnuniyetinin ve sürekliliğinin sağlanması, personel motivasyonu ve aidiyet duygusunun arttırılması, görev ve sorumluluklara ait yetkinliklerin belirlenmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır.
 • Tedarikçilerimiz !

  Stratejik ortaklarımızdan olan tedarikçi, bayi ve servislerimizle karşılıklı iş ilişkilerimizi geliştirmek ve sıkı bir işbirliği içerisinde olmak, onlarla büyüyüp gelişmektir.
 • Sürekli iyileştirme !

  Proseslerimizin her evresinde ölçülebilir geliştirmeler sağlamak, yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olmak, hedeflerle ilerlemek, sistemleri sürekli iyileştirmek, ürünlerimizde ve insan kaynaklarımızda gelişimin sürekliliğini sağlamak, sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemektir.
 • Doğal çevre !

  Öncelikle çalışma birimlerinden başlayarak doğal çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmaktır.